Workshops

Sedan starten 2007 har Operaimprovisatörerna genomfört en rad olika pedagogiska projekt, exempelvis barnoperaprojektet Minioperaskolan i samarbete med Folkoperan, en workshop i samarbete med Operahögskolan under Operabiennalen 2009, Livsröst, ett samarbete med Södertälje kommun med stöd av Kulturrådet som riktade sig till seniorer samt ett samarbete med Norrlandsoperan då vi under en helg arbetade med Norrlandsoperans barnkör vilket utmynnade i en föreställning med ett trettiotal ungdomar och Operaimprovisatörerna tillsammans på scenen. Under hösten 2016 och våren 2017 genomförde vi projektet Gravity of Life där vi hade workshops och föreställningar med ett antal körer i Malmö- och Stockholmsregionen.

 

Förutom dessa projekt har vi genomfört ett antal workshops i olika sammanhang där vi jobbat både med vuxna och barn, och både med professionella sångare och amatörer. Under våren 2016 genomförde vi vår första öppna workshop i operaimprovisation som riktade sig både till professionella sångare och till studenter. Workshopen var mycket uppskattad och vi kommer ha flera workshops i framtiden (gå in och lajka vår FaceBook-sida för att vara säker på att få information om kommande kurser och workshops).

Medlemmarna i Operaimprovisatörerna har stor samlad pedagogisk erfarenhet, flera jobbar som pedagoger på operahögskolor, musikhögskolor och folkhögskolor. Vi skräddarsyr gärna workshops och kurser för såväl företag och andra organisationer som skolor och högskolor. Grunderna i improvisationsteater och improviserad opera är roliga och utvecklande för alla, oavsett om man är professionell sångare/artist eller inte, och höjer garanterat stämningen och sammanhållningen i alla typer av grupper!