Operaimprovisatörerna har genomfört många projekt i olika sammanhang där vi jobbat med vuxna och barn, professionella sångare som amatörer. I många projekt varvar vi improvisationer med repertoar, både klassisk och nyskriven. Vi gör övningar och scener där vi går igenom grunderna i scenframställning, samspel, kreativitet, kommunikation, gruppdynamik, lyssnande och dramaturgi. Vi jobbar med musikalisk och musikdramatisk improvisation och gestaltning av sceniska situationer, status,  space work och karaktärsarbete genom röst, kropp och rörelse. Deltagarna skapar och gestaltar scener, både i skriven repertoar och i operaimprovisation.  

Vi designar alltid nivån utifrån de deltagandes erfarenhet och förutsättningar, och är vana att arbeta med alltifrån professionella sångare till nybörjare. Humor, trygghet och lyhördhet är centrala begrepp vårt arbete, då de medverkandes förmåga att lyssna till sin egen och andras kreativa impulser snabbast utvecklar kvaliteten i samspelet på scenen. Vår erfarenhet är att konstnärlig utveckling bygger på dialog i ett tryggt arbetsklimat med öppna överenskommelser och högt i tak. Där sångare och musiker känner sig trygga och vågar utmana sina egna gränser i ett gemensamt kreativt arbete, finns plats för nyskapande i nyfiken dialog med de egna kunskaperna, traditionen och normer inom scenkonsten. 

 Ur Gravity of Life VI med sångklassen vid Sara Wiléns disputation i konstnärlig forskning vid Musikhögskolan i Malmö 2017 .

Ur Gravity of Life VI med sångklassen vid Sara Wiléns disputation i konstnärlig forskning vid Musikhögskolan i Malmö 2017 .

_DSC0293.JPG

Medlemmarna i Operaimprovisatörerna har stor samlad konstnärlig-pedagogisk erfarenhet. Flera jobbar som pedagoger på operahögskolor, musikhögskolor och folkhögskolor. Vi skräddarsyr gärna workshops och kurser för såväl företag och andra organisationer som skolor och högskolor. !

Sedan starten 2007 har Operaimprovisatörerna genomfört en rad föreställningsprojekt med svenska operahus, som Minioperaskolan i samarbete med Folkoperan. Vi har gjort flera samarbeten med Norrlandsoperans barnkör, vilket utmynnat i föreställningar tillsammans med ett trettiotal ungdomar, senast på Körledar-konventet i Umeå hösten 2017. Under hösten 2018 väntar en produktion med Malmö Operas barnkör i vårt nya koncept Brand New Opera

 

 
Voila_Capture 2016-11-21_06-27-30_em.jpg

Vi har lett workshops i samarbete med Operahögskolan under Operabiennalen och i egen regi för professionella sångare och högskolestudenter i sång. I projektet Gravity of Life skapades operaföreställningar med improvisation och nyskriven musik tillsammans med soliststudenter vid Musikhögskolan i Malmö, och flera av Sveriges mest framstående körer och vokalensembler, som Hjorthagens Vokalensemble (Karin Winter), Svanholm Singers (Sofia Söderberg) och Carolinae Damkör (Ulrika Emanuelsson) under 2016-17. I projektet samarbetade vi också med flera musikgymnasiekörer, som Lars Erik Larsson-gymnasiet och estetlinjen vid Danderyds Gymnasium (Anders Henriksson). 

 Ur improviserad opera med unga körsångare och Västerås Sinfonietta i Västerås Konserthus, maj 2018. Foto: Kella Naeslund.

Ur improviserad opera med unga körsångare och Västerås Sinfonietta i Västerås Konserthus, maj 2018. Foto: Kella Naeslund.

I maj 2018 var Operaimprovisatörerna solister och gästpedagoger vid den årliga festivalen MusikRUM tillsammans med Västerås Sinfonietta, unga körsångare och orkestermusiker från hela Sverige. Livsröst riktade sig till seniorer och gjordes i samarbete med Södertälje kommun med stöd av Kulturrådet.

Grunderna i scenframställning, operaimprovisation och musik-dramatik är roliga och utvecklande för alla, oavsett om man är professionell sångare/artist eller inte, och höjer garanterat stämningen och sammanhållningen i alla typer av grupper