Här kan du läsa om våra tidigare produktioner

Ögonblick av opera

Ögonblick av opera är en helt improviserad operaföreställning där tre operasångare och en pianist skapar operascener utifrån publikens förslag. Föreställningen finns både i en variant för vuxna och för barn/ungdomar från 5 år och uppåt.

I vuxenföreställningen intervjuar vi människor i publiken om viktiga ögonblick i deras liv, kreativa idéer eller drömmar de bär på. Deras berättelser utgör startpunkten för scener, arior och ensembler i alla upptänkliga operagenrer, alltifrån barock, Mozart och romantik  till avant-garde. Vi förlägger också gärna scener till den ort där vi spelar. Kanske får vi se en scen om hur det egentligen gick till när stadshotellet eller kyrkan byggdes, eller en improviserad Verdiopera kring en dramatisk händelse i stadens historia.

När vi spelar för barn utgår vi oftast från föremål som varje klass har med sig och skapar en opera utifrån dessa föremål. Under föreställningens gång vänder vi oss ofta ut och låter barnen vara med och påverka handlingen, lösa problem och göra ljudeffekter etc. När vi spelar för ungdomar så får de skriva korta texter som handlar om drömmar, minnen och viktiga ögonblick i livet. Med dessa som utgångspunkt skapar vi improviserade operascener.

Föreställningens längd: 60 minuter för vuxna, 40 minuter för barn (för vuxna  paus i mitten om så önskas)
Antal medverkande: 4
Teknikkrav: 2 x 10A eluttag
Mörkläggning: önskvärt men ej nödvändigt
Spelyta: 5 x 3 meter

Opera Nova

Opera Nova tar sin utgångspunkt i de rollfunktioner vi som individer väljer i olika grupper och situationer. Hur fria är vi i våra val? Tillsammans med publiken undersöker vi bilder av makt och genus på operascenen och i verkligheten. Vi undersöker härskartekniker och pratar om hur man kan bryta upp oönskade maktmönster. Vi arbetar med improvisation och leker fram operascener i olika klassiska musikstilar.

Det finns även möjlighet att boka en workshop med plats för diskussion i samband med föreställningen. Eleverna delas in i mindre grupper och får prova dramaövningar som hjälper dem att utveckla sin kreativitet och syftar till att stärka såväl den enskilda eleven som dynamiken i gruppen. Vi bekantar oss med främjar- och härskartekniker och dess mekanismer. Alla blir delaktiga i skapandeprocessen!