Skapande Skola

Den interaktiva och improviserade operaformen som utgår från barnens idéer, tankar och känslor är ett oöverträffat sätt att få kontakt med opera på ett lekfullt sätt. Att göra barn och ungdomar delaktiga i skapandeprocessen ger deras upplevelse av det vi gör på scenen en extra dimension.

Det finns möjlighet att knyta Skapande skola-projekt till alla våra barn/ungdomsföreställningar, där en eller flera workshops med elever och lärare ingår. Som komplement till föreställningarna gör vi ofta samarbeten, prova på-tillfällen, workshops och kurser där vi tillsammans med deltagarna jobbar med olika musik- och dramaövningar i kommunikation, kreativitet och historieberättande. Vi kan också göra Skapande skola-projekt kopplat till en temaföreställning där temat bestäms av skolan /klasserna, i ämnen som musik, svenska, historia och so. Vi arbetar också med värdegrund, kommunikation och gruppdynamik.

Operaimprovisatörernas barn- och ungdomsverksamhet utgör en stor del av gruppens totala verksamhet. Genom åren har gruppen gjort ett flertal gästspel, projekt och turnéer med olika barn- och ungdomsproduktioner runtom i Sverige, i samarbete med bl a RUM, Musik i Syd, Musik i Halland, Scenkonst Sörmland och Norrtälje kommun. Flera av medlemmarna i Operaimprovisatörerna är även verksamma som pedagoger inom musik, teater och drama på högskolor, kulturskola och i skolan.

Operaimprovisatörerna möter barnen på deras egna villkor, med lekfullhet och elegans ger de dem en inblick i operans magiska klangvärld. I samspel med eleverna trollar de fram en unik föreställning för varje ny publik. Närvaron är total, och den konstnärliga nivån skyhög.
Jag kan varmt rekommendera Operaimprovisatörernas Skapande skola- projekt och föreställningar.

Emilia Ekeblad

Barnkulturproducent och samordnare Skapande skola, Norrtälje kommun

Vill du veta mer om Skapande Skola med Operaimprovisatörerna?
Varmt välkommen att kontakta oss!