Workshops och kurser

Workshops

Grunderna i scenframställning, operaimprovisation och musikdramatik är roliga och utvecklande för alla, oavsett om man är professionell sångare/artist eller inte, och höjer garanterat stämningen och sammanhållningen i alla typer av grupper. Operaimprovisatörerna har genomfört många projekt i olika sammanhang. Vi jobbar med vuxna och barn, professionella sångare som amatörer. I många projekt varvar vi improvisationer med repertoar, både klassisk och nyskriven. Vi gör övningar och scener där vi går igenom grunderna i samspel, kreativitet, kommunikation, gruppdynamik, lyssnande och dramaturgi.

Vi jobbar med musikalisk och musikdramatisk improvisation och gestaltning av sceniska situationer, status,  space work och karaktärsarbete genom röst, kropp och rörelse. Deltagarna skapar och gestaltar scener, både i skriven repertoar och i operaimprovisation.  

skapande skola

Vi designar alltid nivån utifrån de deltagandes erfarenhet och förutsättningar, och är vana att arbeta med alltifrån professionella sångare till nybörjare. Humor, trygghet och lyhördhet står i centrum. Vår erfarenhet är att konstnärlig utveckling bygger på dialog i ett tryggt arbetsklimat med öppna överenskommelser och högt i tak. Där sångare och musiker känner sig trygga och vågar utmana sina egna gränser i ett gemensamt kreativt arbete, finns plats för nyskapande i nyfiken dialog med de egna kunskaperna, traditionen och normer inom scenkonsten. 

Under de senaste åren har våra samarbeten med flera av Sveriges främsta operahus tagit fart. Vi har genomfört workshops med barnkörerna vid Göteborgsoperan (2019) Malmö Opera (2018), och Norrlandsoperan (2017). Vi har tidigare lett workshops i samarbete med Operahögskolan under Operabiennalen och i egen regi för professionella sångare och högskolestudenter i sång.

I projektet Gravity of Life gjorde vi operor där improvisation och nyskriven musik blandades, tillsammans med solist-studenter vid Musikhögskolan i Malmö, och flera av Sveriges mest framstående körer och vokalensembler, som Hjorthagens Vokalensemble (Karin Winter), Svanholm Singers (Sofia Söderberg) och Carolinae Damkör (Ulrika Emanuelsson) under 2016-17. Då samarbetade vi också med flera musikgymnasiekörer, som Lars Erik Larsson-gymnasiet och estetlinjen vid Danderyds Gymnasium (Anders Henriksson). I oktober 2018 gjorde vi workshop och föreställning med Adolf Fredriks Flickkör i Stockholm (Fredrik Winberg).

I maj 2018 var Operaimprovisatörerna solister och gästpedagoger vid den årliga festivalen MusikRUM tillsammans med Västerås Sinfonietta, unga körsångare och orkestermusiker från hela Sverige. I den unika projektet Livsröst (2014) skapade vi opera tillsammans med seniorer. Livsröst gjordes i samarbete med Södertälje kommun med stöd av Kulturrådet.